Veelgestelde vragen

Natuurlijk zijn er vragen over de OZB en haar toepassing.

In deze rubriek publiceren wij de meest gestelde vragen samen met de antwoorden daarop van de Inspecteur. In een aantal gevallen bevat het antwoord een verwijzing naar een bepaalde tekst die u op deze website vindt. De selectie van veel gestelde vragen wordt regelmatig ververst op basis van nieuw binnen gekomen vragen.

Heeft u nog andere vragen?

Klik dan hier om contact op te nemen.

Vragen

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

U kunt ons via deze website een email sturen met uw vragen. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk beantwoorden (u vindt het mailformulier elders in deze rubriek). Ook bent u welkom bij de informatiebalie van de Inspectie aan de Regentesselaan en ten slotte kunt u ons altijd telefonisch benaderen met uw vragen.

Wat als ik het niet eens ben met de getaxeerde waarde?

Allereerst krijgt een belastingplichtige van de Inspecteur een brief met daarin de door taxatie vastgestelde waarde. Als belastingplichtige het daarmee oneens is kan hij dit kenbaar maken. Zie hiervoor de navolgende uitleg op deze site. Belastingplichtige krijgt hiervoor een paar weken de tijd. Verder bestaat nog de mogelijkheid om naar aanleiding van de eerste definitieve aanslag over het 5-jarig tijdvak (nu dus de definitieve aanslag 2014) formeel bezwaar aan te tekenen tegen de waarde. Over de volgende jaren van dit tijdvak (2015 tot en met 2018) kan vervolgens geen bezwaar meer worden aangetekend tegen de waarde.

Wat is een taxatie?

Een taxatie voor de OZB betreft het bepalen van de waarde van een onroerende zaak door een deskundige. Het uitgangspunt daarbij is dat deze deskundige de waarde moet schatten die de belastingplichtige zou kunnen krijgen bij verkoop aan een willekeurige derde partij die dan per direct de onroerende zaak volledig in gebruik zou nemen. Dus niet de waarde in verhuurde staat maar de waarde bij vrije oplevering.

Wat is het tarief van de OZB?

De OZB kent een progressief tarief in 3 schijven. Over de eerste NAf. 350.000 betaalt u 0,4% belasting, over de volgende schijf van NAf. 400.000 (dus tot een bedrag van NAf. 750.000 voor de eerste 2 schijven samen) betaalt u 0,5% belasting, en over de hoogste schijf (het meerdere boven NAf. 750.000) bedraagt de belasting 0,6%.

Wie betalen OZB en waarover?

Als u eigenaar bent van een stuk grond met een gebouw erop (woonhuis of kantoorpand etc.), dan betaalt u OZB over de waarde van de grond plus de waarde van het gebouw. Als u een eigen huis hebt op huurgrond van Curaçao, dan betaalt u OZB alleen over de waarde van het huis. Als u een woonhuis hebt op erfpachtgrond, dan betaalt u OZB over de waarde van grond en woonhuis samen.

Wie is voor de OZB eigenaar van een gebouw als dat op huurgrond staat?

De eigenaar van de grond is civielrechtelijk eigenaar van het gebouw. Om te voorkomen dat geen OZB betaald wordt over woningen die op huurgrond van Curaçao staan (want onroerende zaken van Curaçao zijn vrijgesteld) is daarvoor in de wetgeving geregeld dat de eigenaar van het huis in dat geval OZB betaalt over de waarde van het huis, zonder rekening te houden met de waarde van de ondergrond.

Zijn er onroerende zaken vrijgesteld van de OZB?

Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel vrijstellingen in de rubriek ’wetgeving en tarieven’

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

U kunt ons via deze website een email sturen met uw vragen. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk beantwoorden (u vindt het mailformulier elders in deze rubriek). Ook bent u welkom bij de informatiebalie van de Inspectie aan de Regentesselaan en ten slotte kunt u ons altijd telefonisch benaderen met uw vragen.

Wat als ik het niet eens ben met de getaxeerde waarde?

Allereerst krijgt een belastingplichtige van de Inspecteur een brief met daarin de door taxatie vastgestelde waarde. Als belastingplichtige het daarmee oneens is kan hij dit kenbaar maken. Zie hiervoor de navolgende uitleg op deze site. Belastingplichtige krijgt hiervoor een paar weken de tijd. Verder bestaat nog de mogelijkheid om naar aanleiding van de eerste definitieve aanslag over het 5-jarig tijdvak (nu dus de definitieve aanslag 2014) formeel bezwaar aan te tekenen tegen de waarde. Over de volgende jaren van dit tijdvak (2015 tot en met 2018) kan vervolgens geen bezwaar meer worden aangetekend tegen de waarde.

Wat is een taxatie?

Een taxatie voor de OZB betreft het bepalen van de waarde van een onroerende zaak door een deskundige. Het uitgangspunt daarbij is dat deze deskundige de waarde moet schatten die de belastingplichtige zou kunnen krijgen bij verkoop aan een willekeurige derde partij die dan per direct de onroerende zaak volledig in gebruik zou nemen. Dus niet de waarde in verhuurde staat maar de waarde bij vrije oplevering.

Wat is het tarief van de OZB?

De OZB kent een progressief tarief in 3 schijven. Over de eerste NAf. 350.000 betaalt u 0,4% belasting, over de volgende schijf van NAf. 400.000 (dus tot een bedrag van NAf. 750.000 voor de eerste 2 schijven samen) betaalt u 0,5% belasting, en over de hoogste schijf (het meerdere boven NAf. 750.000) bedraagt de belasting 0,6%.

Wie betalen OZB en waarover?

Als u eigenaar bent van een stuk grond met een gebouw erop (woonhuis of kantoorpand etc.), dan betaalt u OZB over de waarde van de grond plus de waarde van het gebouw. Als u een eigen huis hebt op huurgrond van Curaçao, dan betaalt u OZB alleen over de waarde van het huis. Als u een woonhuis hebt op erfpachtgrond, dan betaalt u OZB over de waarde van grond en woonhuis samen.

Wie is voor de OZB eigenaar van een gebouw als dat op huurgrond staat?

De eigenaar van de grond is civielrechtelijk eigenaar van het gebouw. Om te voorkomen dat geen OZB betaald wordt over woningen die op huurgrond van Curaçao staan (want onroerende zaken van Curaçao zijn vrijgesteld) is daarvoor in de wetgeving geregeld dat de eigenaar van het huis in dat geval OZB betaalt over de waarde van het huis, zonder rekening te houden met de waarde van de ondergrond.

Zijn er onroerende zaken vrijgesteld van de OZB?

Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel vrijstellingen in de rubriek ’wetgeving en tarieven’