Voorlichting

Maak een keuze uit de volgende sub-items:

De Inspecteur probeert alle burgers en belanghebbenden zo goed mogelijk voor te lichten over de invoering van de OZB en de gevolgen daarvan voor belastingplichtigen. Naast informatie over waar en wanneer er publieke voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden treft u hier een digitale folder aan met de belangrijkste zaken die u moet weten over de OZB, enkele door de Inspecteur vervaardigde korte voorlichtingsfilmpjes en uitingen in de pers over het onderwerp.